E

Ext2fs -Second Extended File system

Ext2fs -Second Extended File system ("druhý rozšírený súborový systém") bol štandardným súborovým systémom používaným systémom LINUX od Rémy Carda (1993). Jeho nástupcom sa stal Ext3fs (na rozdiel od Ext2fs podporuje napríklad i žurnálovanie). Tento systém bol navrhnutý pre používanie dlhých mien (maximálna dĺžka názvu súboru 255 bajtov so znakmi ľubovolnými okrem NUL) a veľkých diskov 16GiB až 2TiB. Limit dĺžky cesty nie je definovaný, maximálna veľkosť zväzku 2TB až 32TB.
Nájdete ho ako štandartný súborový systém v starších linuxových distribúciách Red Hat, Fedora a Debian.
Nasledujúci článok: Extranet

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410