E

Extranet

Predchádzajúci článok: Ext2fs -Second Extended File system
je sieť typu intranet, ktorá časť svojich údajov, svojho obsahu sprístupňuje tretím osobám mimo firmu (zákazníkom, dodávateľom, iným spoločnostiam ...), pričom ale nejde o sprístupnenie internetu.

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410