E

ETSI - European Telecommunications Standards Institute.

Predchádzajúci článok: Ethernet
ETSI - Európsky inštitút pre telekomunikačné normy, vytvorený v roku 1988 CEPTom (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív) zastrešujúci tvorbu európskych noriem z oblasti telekomunikácií.
Nasledujúci článok: Ext2fs -Second Extended File system

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410