W

 • 1
 • 2
 •  združenie výrobcov, riešiteľov, konzultantov, ale i akademických odborníkov, ktorých cieľom je definovať odbornú terminológiu, modely a štandardy pre tvorbu workflow orientovaných produktov.

  WAP

  Wireless Application Protocol - aplikačný protokol pre bezdrôtové zariadenia
  Wireless Bitmap

  Webhosting je služba, v rámci ktorej Vám webhostingová spoločnosť ponúka umiestnenie Vašich stránok na jej server.

  Operačný systém spoločnosti Microsoft
  Windows Internet Name Service

  WML

  Wireless Markup Language - značkovací jazyk pre bezdrôtové zariadenia.
  Pojem Workflow sa udomácnil ako pomenovanie pre procesne orientované softwarové aplikácie.
 • 1
 • 2
 • EKOBIT consulting, s.r.o.

  Veterná 430/14
  058 01 Gánovce - Filice
   

  Telefón:
  +421 905 292 410