Internetová doména skrátene doména respektíve meno domén či názov domény je textová reprezentácia IP adresy, ktorá je pridelená v počítačovej sieti založenej na TCP/IP protokole počítaču alebo skupine počítačov či iným elektronickým zariadeniam schopným komunikovať prostredníctvom TCP/IP (napríklad www.mojportal.sk).

SEO - Search Engine Optimization, v slovenčine zaužívané SEO optimalizácia. V skratke by sme mohli povedať, že "SEO je sada techník, ktorých cieľom je maximálne sprístupnenie obsahu webstránok pre internetové vyhľadávače a ich optimalizácia pre čo najvyššie umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania bez použitia reklamy."

TITLE tag "<title>titulok stránky</title>" - titulok www stránky, je HTML prvok ktorého primárnou funkciou je vystihnúť podstatu danej stránky. Je to hlavný prvok na základe ktorého sa navštevníci internetu rozhodujú či si danú stránku pozrú alebo nie a preto je tento tág veľmi dôležitý i z pohľadu SEO optimalizácie.

Asymmetric key cryptography, public key cryptography

Asymetrická kryptografia -  kryptografia s verejným kľúčom. (viac...)

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410