A

 • 1
 • 2
 • Additive Combiner - Aditívny kombinačný obvod - Aditívny kombinačný člen (resp. sčítačka)
  Additive Random Number Generator - Aditívny generátor náhodných čísel
  Asymmetric Digital Subscriber Line - asymetrická digitálna účastnícka prípojka

  AES

  Advanced Encryption Standard
  Audio Interchange File Format - audio výmenný formát

  AIP

  Application Infrastructure Provider
 • 1
 • 2
 • EKOBIT consulting, s.r.o.

  Veterná 430/14
  058 01 Gánovce - Filice
   

  Telefón:
  +421 905 292 410