V

Vírus

Predchádzajúci článok: Virálny marketing

Počítačový vírus je najčastejšie charakterizovaný ako nežiaduci kus programového kódu, ktorý infikuje určité dáta (spustiteľné súbory, dokumenty alebo napr. boot sektory diskiet) a týmto spôsobom sa dokáže prostredníctvom hostiteľskej aplikácie replikovať a šíriť ďalej. Vírusy patria medzi najstaršie typy škodlivých kódov. V minulosti sa šírili predovšetkým prostredníctvom súborov, ktoré si jednotliví používatelia odovzdávali na disketách alebo iných dátových nosičoch. V časoch, keď ešte neexistoval internet v podobe, v akej ho poznáme dnes, trvalo rozšírenie takého škodlivého kódu často i niekoľko mesiacov. Zvláštnou skupinou vírusov sú tzv. makrovírusy, ktoré parazitujú na dokumentoch MS Office (doc, xls a podobne).

Nasledujúci článok: Visits

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410