E

Enkrypcia

Predchádzajúci článok: Engine
Enkrypcia - kódovanie - šifrovanie -proces kódovania údajov do špeciálneho kódu. Zabezpečí sa tým ochrana proti čítaniu správy nepovolanou osobou. Príjemca potrebuje totiž na prečítanie správy špeciálny kľúč na dešifrovanie.
Nasledujúci článok: Ethernet

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410