E

Elektronická pošta

Predchádzajúci článok: EFS

Ak sa chcete s niekým dohovoriť a dotyčný nestojí práve vedľa vás asi najskôr siahnete po telefóne. Ak však príslušná osoba nie je práve v dosahu verejnej telefónnej siete alebo  v danom okamihu nie je schopná či ochotná sa s vami baviť, učitým riešením môže byť telefónny záznamník a fax, ale ani ich možnosti nie sú úplne ideálne. Písať list už asi nebudeme, preto nám už ostáva iba sa poohliadnuť po  kybernetickom svete. Ten ponúka jeden, veľmi šikovný prostriedok, ktorý môžete využiť pri komunikácii s inými ľuďmi - a nielen s nimi. Ide o elektronickú poštu, ktorá vám umožňuje prenášať vaše správy a odkazy vo forme písaných textov a doručovať ich v časoch, ktoré sa môžu merať na sekundy prípadne minúty .

Elektronická pošta patrí k najrozšírenejšej a najviac využívanej službe v internete. Môžeme si vymieňať správy so všetkými účastníkmi internetu, ale aj ďalšími sieťami, ako napr. CompuServe alebo MCI-Mail, ktoré majú napojenie na internet. Elektronickou poštou môžeme posielať aj programy,  elektronické časopisy a pod.

Zhrňme teda niekoľko zásadných predností  elektronickej pošty:

  • svoje správy môžete vystavovať a odosielať vtedy, keď sa to práve hodí vám
  • príjemca si ich môže odoberať a čítať vtedy, keď sa to hodí zase jemu. Nejde tu o interaktívnu službu, ktorá by vyžadovala súčasnú aktivitu oboch strán
  • veľa činností spojených s odosielaním a príjmom elektronickej pošty, môže byť vhodne zautomatizovaných - program, prostredníctvom ktorého svoju elektronickú poštu spracovávate, môže viesť celé adresáre, z ktorých si vyberiete len konkrétneho adresáta, a dotyčný program potom za vás sám vyplní všetky potrebné zložky elektronickej adresy. Na koniec správy potom môžete dokonca automaticky pripojiť aj časť textu, ktorý ste si vopred pripravili ako svoj vlastný podpis.
  • ak mu to zadáte je poštovný program schopný rozoslať jednu a tú istú správu celej skupine adresátov
  • program elektronickej pošty je schopný archivovať všetky odoslané i všetky došlé správy a v mnohých prípadoch (okrem tých najjednoduchších programov pre elektronickú poštu) je schopný došlú poštu triediť podľa rôznych kritérií.
  • snáď najvyšší stupeň automatizácie potom dosahujú príslušné programy pri generovaní odpovedí na došlé správy - v tomto prípade dokážu samostatne vyplniť nielen adresu príjemcu ale tiež môžu vložiť do odpovede pôvodný text (vhodne graficky odlíšený) a na vás ponechá len vkladanie poznámok , ktorými reagujete na konkrétne časti pôvodného textu.
  • jednotlivé správy, prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, je možné veľmi ľahko vymazávať bez akýchkoľvek odpadov či zbytkov, ale druhej strane je ale možné ich akokoľvek dlho archivovať a kedykoľvek neskôr sa k nim vracať, citovať ich , odvolávať sa na ne, či iným spôsobom ich spracovávať.
  • elektronická pošta môže byť veľmi lacná, oveľa lacnejšia, než bežná listová pošta, a pritom o veľa rýchlejšia
  • počet ľudí dosiahnuteľných elektronickou poštou sa s rýchlym rastom "kybernetického sveta" neobvyklým tempom zvyšuje. Napríklad začiatkom roku 1993 sa denný prírastok pohyboval okolo 10000 osôb. Ku koncu roku 1994 sa celkový počet osôb používajúcich nejakú formu elektronickej pošty odhadoval na 200 miliónov.
Nasledujúci článok: Engine

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410