Ch

Chat

Chat je moderná elektronická interaktívna komunikačná služba internetu, ktorá dovoľuje online    komunikovať viacerým subjektov pripojeným na sieť. Okamžite posielate a dostávate správy. Je vhodná pre konferenčné (verejné), no aj privátne stretnutia

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410