N

Norma

Predchádzajúci článok: Nonvolatile, Non-volatile
  • dobrovoľný a všeobecne prospešný a uznávaný dokument vytvorený na základe potreby
  • riešenie, ktoré je na základe dohody všetkých zainteresovaných strán považované v daných podmienkach za najvhodnejšie
  • uvedené riešenia nie sú striktne stanovené ako jediné možné (normy by nemali byť na prekážku technickému pokroku)
a) normy (štandardy) de iure
vypracované a schválené medzinárodnými alebo národnými normalizačnými orgánmi
b) normy (štandardy) fe facto
uznávané alebo dohodnuté renomovanými firmami alebo zúčastnenými organizáciami
 

Cieľom štandardizácie je kvalita, bezpečnosť, kompatibilita,  interoperabilita

Celosvetové mezinárodné štandardizačné orgány:

Európske mezinárodné štandardizačné orgány:

Národné štandardizačné inštitúcie

Nasledujúci článok: NTLM

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410