N

Navigácia - Navigating

Predchádzajúci článok: NAT
Navigácia je metóda pohybu v internete umožňujúca prechádzania z jednej stránky (adresy) na inú sledovaním hypertextových spojení. Predstavuje dôležitý pilier informačnej architektúry.
Nasledujúci článok: NETIQUETTE - Netiketa

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410