L

LDAP strom

Predchádzajúci článok: LDAP schéma
 je databáza tvaru stromu, ktorej základnou jednotkou je objekt (entry), tiež aj uzol daného stromu. Pod objektom rozumieme skupinu atribútov s globálne jedinečnými menami (význačné mená - distinguished name – DN). DN slúži k jednoznačnému určeniu záznamu. DN je vytvorené zo samotného mena záznamu (Relative Distinguished Name – RDN - časť DN, ktorá identifikuje objekt v danom podstrome) a zreťazením mien po predkoch.

LDAP strom nemá predom danú štruktúru, ale s pravidla vieme ako má vyzerať. Zvyčajne zobrazuje štruktúru organizácie a jednotlivé úrovne stromu zodpovedajú organizačným jednotkám v danej organizácii.

Každý atribút objektu má typ a jednu alebo viac hodnôt.

  • cn - common name - meno

  • mail

  • jpegPhoto

  • gecos (záznam v /etc/passwd


Atribúty v záznamoch môžu byť povinné, ale i voliteľné.

Nasledujúci článok: Linkbaiting

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410